Salgsbetingelser
Velkommen til Du kan tegne, en komplett kurspakke for barneskolen! Ved kjøp eller bruk av Du kan tegne, bekrefter du at du har lest og forstått salgsbetingelsene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskriftene. Betingelsene utgjør en bindende avtale mellom deg og Espenart.com Espen Terjesen, skaperen av Du kan tegne-pakken. Du må godta betingelsene for å bruke Du kan tegne.
Generelt
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Avtalen
Avtalen består av betingelsene i dette dokumentet, opplysninger gitt i på bestillingssiden ("Kjøp kurset") og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, trumfer de som særskilt er avtalt mellom partene andre opplysninger, så fremt de ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
Partene
Selger er Espenart.com Espen Terjesen (heretter "selger" eller "selgeren"),
Nordstrandvegen 39,
5265 Ytre Arna,
Org.nr.: 897904152.
Kjøper er  forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som "kjøper" eller "kjøperen".
Pris
Den oppgitte prisen for kurspakken er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og kostnader. Ytterligere kostnader som selger ikke har informert om før kjøpet, skal ikke belastes kjøper.
Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selger via bestillingsskjemaet på "Kjøp kurset"-sida på Dukantegne.no.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrivefeil i tilbudet på bestillingssiden eller i kjøperens bestilling, og selgeren innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Betaling
Selger kan kreve betaling kurset fra det tidspunkt kjøperen har opprettet en Sync-konto med tilgang til kursfilene.
Selger sender faktura på e-post til e-post-adressen kjøper brukte i bestillingsskjemaet. Faktura har to uker forfall.
Levering
Levering anses som gjennomført når kjøper har opprettet Sync-profil med tilgang til kursfilene.
Angrerett
For digitale produkter og tjenester faller angreretten bort straks tjenesten eller produktene tas i bruk. Dette forutsetter at kjøper uttrykkelig samtykker før betaling av tjenesten eller produktet at angreretten faller bort straks produktene tas i bruk.
Kjøper samtykker til dette i selve bestillingsskjemaet til Du kan tegne.
Merk at angreretten bortfaller ved påbegynt nedlasting og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet. Du har med andre ord angrerett inntil det øyeblikket du påbegynner strømming eller nedlasting av kursfilene.
Mangler
Hvis det foreligger en mangel på produktet, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, kontakte selger. Kjøper har reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Dersom mangelen er lett å utbedre, så kan kjøper og selger inngå en avtale om utbedring av mangelen. Dersom mangelen ikke lar seg utbedre, så anbefales kjøperen til å bruke sin reklamasjonsrett.
Kjøper kan benytte sin reklamasjonsrett ved å skrive til espen@espenart.com. Oppgi navn, fakturanummer og en beskrivelse av mangelen. Reklamasjonen må skje skriftlig.
Rettigheter
Alt innhold som utgjør en del av Dukantegne.no og alt innhold i Sync-mappa kjøper får tilgang til via kjøp, eies av Espenart.com Espen Terjesen, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning til opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett.
Kjøper er innforstått med at kursene er kun til bruk av kjøper, enten i form av en husstand eller en skole, og ikke kan deles eller videreselges til en tredjeperson.
Lisens
Dersom kjøper er en skole, kan alle  klassetrinn på skolen benytte kursopplegget. Lisensen har ingen tidsbegrensning, men er begrenset til bruk på skolens datamaskiner/nettbrett/mobiltelefoner av elever eller ansatte på skolen. Du kan ikke dele kopier med eller gi tilgang til filene til personer utenfor skolen.
Dersom kjøper en en privatperson, kan kursopplegget benyttes av alle i kjøperens husstand. Lisensen har ingen tidsbegrensning, men er begrenset til bruk på husstandens datamaskiner/nettbrett/mobiltelefoner av personer som hører til husstanden. Du kan ikke dele kopier med eller gi tilgang til filene til personer utenfor husstanden.
Personvern
Du kan tegne forholder seg til to personvernsavtaler: én for Dukantegne.no, nettsida du ser på nå, og en for Sync.com-kontoen kjøper oppretter for å få tilgang til kursfilene.
Nettsiden benytter Adobes nettside-tjenester, og du kan lese mer om deres personvern her. Sync.coms personvern-sider finner du her.
Back to Top