Mange skolebarn opplever tegnevegring, og slutter gjerne å tegne – for godt!
Du kan tegne ufarliggjør tegning og tegneserier ved å vektlegge det som ligger bak tegningene: et helt unikt visuelt språk. Tegneserier handler om mye mer enn “flotte” tegninger!
Du kan tegne er et komplett kursopplegg for barnetrinnet, med seks kursvideoer, håndbok, kopioriginaler og gratis tilgang til alle fremtidige bonusvideoer og oppdateringer!